Piła

Kierownik działu jakości

Zadania, które przed Tobą postawimy:

 • zarządzanie zespołem w ramach działu jakości (obszary: kontrola jakości, zapewnienie jakości, standaryzacja, działania doskonalące),
 • zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym,
 • budowanie i wdrażanie strategii jakościowej, standaryzacja i optymalizacja istniejących i tworzenie nowych procesów w obszarze produkcji,
 • udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją procesów jakościowych, w tym definiowanie wskaźników dla doskonalenia procesów jakościowych oraz zapewnienie ich realizacji,
 • nadzór nad jakością procesów produkcji oraz produktów,
 • inicjowanie i nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
 • nadzorowanie procesu reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych, analiza kosztów i trendów dotyczących niskiej jakości z podziałem na obszary powstawania błędów,
 • planowanie i nadzór nad realizacją audytów,
 • budowanie zaangażowania podległego zespołu, dbanie o właściwą komunikację oraz zarządzanie pracą zespołu w zakresie realizacji celów biznesowych, rozwijania zespołu, ustalania priorytetów,
 • ścisła współpraca z innymi działami w zakresie poprawy jakości.

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w obszarze jakości w firmie produkcyjnej,
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość zagadnień dotyczących zarządzania jakością (PDCA, 8D, Ishikawa, 5S, 5 why etc.),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i znajomość standardów ISO (9001 i 18001),
 • konsekwencja i determinacja w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych oraz zarządzaniu zmianą,
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • samodzielny i komunikatywny styl pracy.

 

Aplikuj