Piła

Specjalista/-tka ds. ewidencji czasu pracy

Zadania, które przed Tobą postawimy:

 • układanie harmonogramów pracy zespołów zgodnie z obowiązującym prawem pracy,
 • kontakt z pracownikami celem przekazania i omówienia grafików pracy,
 • dostosowywanie harmonogramów pracy do bieżących potrzeb, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości produkcji i obsad na poszczególnych procesach,
 • zarządzanie i optymalizacja harmonogramami pracy pod kątem potrzeb produkcyjnych,
 • nadzór nad papierową ewidencją czasu pracy oraz wprowadzanie danych do systemu zarządzania czasem pracy,
 • przygotowywanie raportów, zestawień i analiz związanych z czasem pracy,
 • udział w procesie wdrażania nowych pracowników produkcji,
 • współpraca z przełożonym oraz działami personalnym i HR oraz produkcją.

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • swobodna obsługa komputera, programu MS Excel w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność dostosowania się do dynamicznego środowiska pracy,
 • zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków,
 • pozytywne podejście do pracy i gotowość do nauki nowych rzeczy.
Aplikuj