Polityka prywatności

Dane administratora:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy służących do zapisów do newslettera lub dotyczących oferty produktowo-usługowej przez administratorów danych osobowych, tj.:

1. spółkę Colours Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920) przy ulicy Wypoczynkowej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000230794, NIP: 7642454686, REGON: 300011862, kapitał zakładowy 560.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej: Colours Factory) i,

2. spółkę Drukomat.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920) przy ulicy Wypoczynkowej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388587, NIP: 7642657656, REGON: 301763972, kapitał zakładowy 1.050.000,00 zł, pokryty w całości (dalej: Drukomat).

Wyjaśnia się, że administratorem danych osobowych jest odrębnie Colours Factory, a odrębnie Drukomat – oba te podmioty budują własne bazy danych osobowych i poza powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie odpowiadają za działania drugiego z podmiotów. Obie te spółki dalej zwane są łącznie Administratorami.

Dokument ten sporządzony został w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

COLOURS FACTORY | ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła | T: +48 67 349 09 81 | F: +48 67 348 21 02 | E: info@coloursfactory.pl | W: www.coloursfactory.pl

Jakie dane zbieramy i na jakiej podstawie?

Administratorzy zbierają dane osobowe za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronach w domenie https://www.coloursfactory, służących zapisom do newslettera lub innych akcji marketingowych Colours Factory lub Drukomatu. W tym przypadku zbierane są dane takie jak imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrahenta, ich adresy e-mail, numery telefonów i stanowiska służbowe, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba zapisująca się do newslettera wyraża bowiem zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku danych zbieranych w celach marketingowych (wysyłki newslettera) – podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz bez zgody Colours Factory i Drukomat nie będą mogły informować kontrahentów o nowych produktach w asortymencie lub o akcjach promocyjnych.

Osobie przekazującej swe dane do Colours Factory i Drukomatu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie, jeżeli kontrahent (lub osoba go reprezentująca) wyrazi zgodę na takie działania w formularzu dotyczącym newslettera. Na podstawie zgody tej między innymi przekazywane mogą być informacje o wprowadzeniu przez Colours Factory lub Drukomat do asortymentu nowych produktów, czy też o prowadzonych akcjach promocyjnych.

Dane, co do których wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingowych, mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które jako podwykonawcy świadczą usługi marketingowe dla Colours Factory lub Drukomatu. Dla wyjaśnienia – dane te nie będą sprzedawane czy przekazywane osobom trzecim w celu organizowania przez nich własnych akcji marketingowych, a jedynie współpracującym z nami podmiotom, które wspierają nas w działaniach marketingowych.

Dane zgromadzone w celach marketingowych będą przetwarzane przez Colours Factory lub Drukomat do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

Czym są pliki “cookies”?

Plik “cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Plików “cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Pozwalają one na anonimowe badania statystyczne związane z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach “cookies” wykorzystujemy do blokowania wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi, efektywniejszej personalizacji treści strony oraz do zwiększenia efektywności reklam.

Do czego używamy plików “cookies”?

Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

Jakich rodzajów plików “cookies” używamy?

Nie wykorzystujemy plików “cookies” umożliwiających identyfikację użytkownika, a jedynie danych dotyczących połączenia.

Dane osobowe

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików “cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików “cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie obsługi plików “cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.