Polityka prywatności

Dane administratora
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez administratora danych osobowych – spółkę Colours Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920) przy ulicy Wypoczynkowej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000230794, NIP: 7642454686, REGON: 300011862, kapitał zakładowy 560.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej: Colours Factory).

Dokument ten sporządzony został w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jakie dane zbieramy i na jakiej podstawie?
Colours Factory zbiera dane osobowe na następujące sposoby:

1. w przypadku podmiotów nawiązujących z nami kontakt w celu współpracy zbierane są dane takie jak imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrahenta, ich adresy e-mail, numery telefonów i stanowiska służbowe. Gdy kontrahent jest osobą fizyczną kontaktującą się osobiście z Colours Factory, to podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie tych danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest kontrahent. Jeżeli jednak z Colours Factory w imieniu kontrahenta kontaktują się inni przedstawiciele, to podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest wtedy niezbędne dla celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Colours Factory, jakim jest wykonanie umowy.
2. za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://www.coloursfactory.pl, służącego zapisom do newslettera Colours Factory. W tym przypadku zbierane są dane takie jak imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrahenta, ich adresy e-mail, numery telefonów i stanowiska służbowe, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba zapisująca się do newslettera wyraża bowiem zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych.
3. w toku rekrutacji, gdzie od kandydatów zbierane są informacje takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przesyłane CV muszą bowiem zostać zaopatrzone w klauzulę zezwalającą na przetwarzanie tych danych, a w przypadku, gdy zgłoszenie zostanie przesłane za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie https://www.coloursfactory.pl, zgoda na przetwarzanie danych zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie wymagane checkboxa w momencie przesłania zgłoszenia do celów rekrutacyjnych.
4. poprzez pliki cookies gromadzone są automatyczne dane dotyczące wizyt naszych klientów, przy czym niektóre z tych plików są niezbędne do korzystania z portalu z przyczyn funkcjonalnych – i w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, albowiem przetwarzanie jest niezbędne do możliwości korzystania ze strony internetowej – zaś niektóre z plików gromadzone są z przyczyn statystycznych lub reklamowych – i w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda odwiedzającego.

Prawa osób, których dane dotyczą
W przypadku danych zbieranych w celach:

1. nawiązania współpracy – ich podanie jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem nawiązania współpracy i uzyskania możliwości składania zamówień.
2. marketingowych (wysyłki newslettera) – podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz bez zgody nie będziemy mogli informować kontrahenta o nowych produktach w naszym asortymencie lub o akcjach promocyjnych.
3. rekrutacji – podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz bez zgody nie będziemy mogli zakwalifikować kandydata do prowadzonej przez Colours Factory rekrutacji.
4. poprzez pliki cookies – podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne w przypadku cookies statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych, jednak bez tej zgody nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, a w przypadku cookies niezbędnych do jej działania, dane te zbierane są automatycznie bez zgody odwiedzającego.

Osobie przekazującej swe dane do Colours Factory przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Przekazane przez kontrahenta (lub osobę go reprezentującą) dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji umowy sprzedaży, a więc realizacji składanych zamówień. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom – drukarniom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, świadczącym usługi wspierające system sprzedaży oraz operatorom transakcji płatniczych.

Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie, jeżeli kontrahent (lub osoba go reprezentująca) wyrazi zgodę na takie działania w formularzu dotyczącym newslettera. Na podstawie zgody tej między innymi przekazywane mogą być informacje o wprowadzeniu przez Colours Factory do asortymentu nowych produktów, czy też o prowadzonych akcjach promocyjnych. Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które jako podwykonawcy świadczą usługi marketingowe dla portalu Colours Factory. Dla wyjaśnienia – dane te nie będą sprzedawane czy przekazywane osobom trzecim w celu organizowania przez nich własnych akcji marketingowych, a jedynie współpracującym z nami podmiotom, które wspierają nas w działaniach marketingowych.

Dane zbierane w celach rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie aby przeprowadzić czynności rekrutacyjne. Informujemy że Colours Factory prowadzi procesy rekrutacyjne nie tylko na potrzeby własne, ale również dla innych spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej (Drukomat.pl Sp. z o. o., Metro Sp. z o. o.). Podmiotom tym nie będą przekazywane żadne dane osoby rekrutowanej.

Dane będą przechowywane przez następujący okres:

1. zebrane w celu prowadzenia współpracy – do czasu zakończenia tej współpracy,
2. zebrane w celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych,
3. zebrane w celach rekrutacyjnych – do trzech lat od zakończenia rekrutacji.

Dane zbierane automatycznie
Plik cookies to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końco-wym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę

Zbierane automatycznie dane (pliki cookies) mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości naszych stron (w tym treści marketingowych), analizy zachowań Klientów oraz w celu dostosowania funkcjonalności. Pozwalają one na anonimowe badania statystyczne związane z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach cookies wykorzystujemy do blokowania wielokrot-nego wyświetlania treści użytkownikowi, efektywniejszej personalizacji treści strony oraz do zwiększenia efektywności reklam.

W każdej chwili możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.

Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglą-darki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie obsługi plików cookies może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Podczas pierwszego wejścia na portal drukomat.pl, Klient zostaje zapytany o swoje preferencje dotyczące plików cookies, gdzie może zapoznać się z konkretną listą poszczególnych cookies, ich partnerów, czasu przechowywania, oraz wskazać na korzysta-nie z których cookies wyraża on zgodę. Preferencje użytkownika zostaną wtedy zapisane w plikach cookies, a ewentualne cof-nięcie lub zmiana udzielonych zgód, nastąpić powinny poprzez usunięcie z przeglądarki cookies zawierających te zgody.

Z listą partnerów cookies i okresem ich przechowywania możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Zabezpieczenie danych
Zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania naszego portalu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy tylko niezbędne minimum informacji potrzebnych do wskazanych celów. Przesyłanie informacji w zakresie Twoich danych osobowych, które podajesz na naszych stronach odbywa się pomiędzy naszym serwerem a Twoim komputerem z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Administratorzy naszego systemu regularnie kontrolują i ulepszają stosowane przez nas zabezpieczenia.

Inspektor ochrony danych
W naszych strukturach ustanowiony zostaje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie dotyczących ochrony danych osobowych, również w sprawie realizowania Twoich uprawnień związanych z danymi osobowymi.

Z naszym inspektorem danych osobowych – Konradem Grudyszem – kontaktować możesz się pod adresem e-mail iod@coloursfactory.pl.